Luftfartsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2014/15:TU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2015

Beslut

Regeringen bör arbeta för att Bromma flygplats inte ska läggas ner (TU7)

Regeringen vill att möjligheterna att lägga ner Bromma flygplats prövas. Det är olyckligt, anser riksdagen, som i ett så kallat tillkännagivande uppmanade regeringen att i stället ta ställning och agera för att flygplatsen inte ska läggas ner.

Riksdagen gav också regeringen i uppdrag att ta fram en strategi för att stärka flygets konkurrenskraft. Riksdagen uppmanade vidare regeringen att se över möjligheterna att förbättra för flygbranschen när det gäller de höga kostnaderna för tillsyn.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att en luftfartsstrategi för stärkt konkurrenskraft för flyget bör tas fram inom en snar framtid. Bifall till motionsyrkanden om detta. Tillkännagivande om ett tydligt ställningstagande och agerande för att Bromma flygplats inte bör läggas ner. Bifall och delvis bifall till motionsyrkanden om detta. Tillkännagivande om att se över möjligheterna för flygbranschen att bära kostnaderna för tillsyn. Bifall och delvis bifall till motionsyrkanden om detta. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2015-02-03, 2015-03-12

Regeringen bör arbeta för att Bromma flygplats inte ska läggas ner (TU7)

Regeringen vill att möjligheterna att lägga ner Bromma flygplats prövas. Det är olyckligt, anser riksdagens trafikutskott, som vill att riksdagen i ett så kallat tillkännagivande uppmanar regeringen att i stället ta ställning och agera för att flygplatsen inte ska läggas ner.

Trafikutskottet vill också att riksdagen ger regeringen i uppdrag att ta fram en strategi för att stärka flygets konkurrenskraft. Riksdagen bör vidare uppmana regeringen att se över möjligheterna att förbättra för flygbranschen när det gäller de höga kostnaderna för tillsyn, anser utskottet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.