Luftfartsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2005/06:TU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 2006

Beslut

Nej till motioner om luftfart (TU11)

Riksdagen avslog motioner om luftfart från den allmänna motionstiden 2004 och 2005. Motionerna handlade bland annat om konkurrensvillkor, flygtrafiktjänst, slottidssystemet, flygplatskapaciteten i Stockholm-Mälardalsområdet samt de regionala flygplatserna i landet. Motionerna avslogs mot bakgrund av pågående arbete i Regeringskansliet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

33 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-02-21
Justering: 2006-03-14
Betänkande publicerat: 2006-03-15
Trycklov: 2006-03-14
Reservationer 8
Betänkande 2005/06:TU11

Alla beredningar i utskottet

2006-02-21, 2006-01-31

Nej till motioner om luftfart (TU11)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner om luftfart från den allmänna motionstiden 2004 och 2005. Motionerna handlar bland annat om konkurrensvillkor, flygtrafiktjänst, slottidssystemet, flygplatskapaciteten i Stockholm-Mälardalsområdet samt de regionala flygplatserna i landet. Motionerna avslås mot bakgrund av pågående arbete i Regeringskansliet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-23
4

Beslut

Beslut: 2006-03-29
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Konkurrensvillkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T497 yrkande 13 och 2005/06:T559 yrkande 33.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m043012
c01606
fp038010
kd023010
v21007
mp11006
-1001
Totalt151120078

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Ägandet av flygplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T203 och 2005/06:T497 yrkande 14.

Reservation 2 (m)

3. Flygtrafiktjänsten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T368 och 2005/06:T560 yrkande 10.

Reservation 3 (m)

4. Slottidssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:T559 yrkande 34.

5. Privatisering av Luftfartsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:T559 yrkande 36.

Reservation 4 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m430012
c16006
fp038010
kd230010
v21007
mp11006
-1001
Totalt23338078

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Flygplatskapaciteten i Stockholm- Mälardalsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T218, 2005/06:T260, 2005/06:T418, 2005/06:T473, 2005/06:T501, 2005/06:T525, 2005/06:T594, 2005/06:T608 yrkande 14, 2005/06:MJ439 yrkande 4, 2005/06:N302 yrkande 8 och 2005/06:N443 yrkande 33.

Reservation 5 (m, fp, kd)
Reservation 6 (v, mp, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150326
m043012
c15016
fp038010
kd022110
v10207
mp00116
-1001
Totalt1321033678

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Regionala flygplatsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:T228, 2004/05:T279, 2004/05:T435, 2005/06:T239 yrkandena 1 och 2, 2005/06:T249, 2005/06:T281, 2005/06:T305, 2005/06:T308, 2005/06:T318, 2005/06:T321 yrkande 4, 2005/06:T412 yrkande 5, 2005/06:T505, 2005/06:T513, 2005/06:T559 yrkande 35, 2005/06:T577, 2005/06:T591 och 2005/06:T603 yrkande 6.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m043012
c01606
fp038010
kd021111
v21007
mp11006
-1001
Totalt151118179

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Sturups flygplats

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:T332 yrkande 7.

Reservation 8 (m)