Luftfartsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2005/06:TU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 2006

Beslut

Nej till motioner om luftfart (TU11)

Riksdagen avslog motioner om luftfart från den allmänna motionstiden 2004 och 2005. Motionerna handlade bland annat om konkurrensvillkor, flygtrafiktjänst, slottidssystemet, flygplatskapaciteten i Stockholm-Mälardalsområdet samt de regionala flygplatserna i landet. Motionerna avslogs mot bakgrund av pågående arbete i Regeringskansliet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2006-01-31, 2006-02-21

Nej till motioner om luftfart (TU11)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner om luftfart från den allmänna motionstiden 2004 och 2005. Motionerna handlar bland annat om konkurrensvillkor, flygtrafiktjänst, slottidssystemet, flygplatskapaciteten i Stockholm-Mälardalsområdet samt de regionala flygplatserna i landet. Motionerna avslås mot bakgrund av pågående arbete i Regeringskansliet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.