Livsmedelspolitiken

JoUs betänkande 1989/90:JoU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 juni 1990

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

109 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1989-05-30
Betänkande 1989/90:JoU25

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1990-06-09