Livsmedelspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU14

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 2 februari 2022

Nästa händelse: Justering 27 januari 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-01-18, 2021-12-14