Livsmedelspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2016

Beslut

Nej till motioner om livsmedelspolitik (MJU15)

Riksdagen sa nej till ett antal motionsförslag om bland annat livsmedelskontroll och matsvinn. Motionsförslagen avslås med hänvisning till att arbete redan pågår i dessa frågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om livsmedelspolitik (MJU15)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett antal motionsförslag om bland annat livsmedelskontroll och matsvinn. Motionsförslagen avslås med hänvisning till att arbete redan pågår i dessa frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.