Litteratur, läsande och språk

Kulturutskottets bet 2014/15:KrU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 2015

Beslut

Regeringen bör verka för att öka antalet fristäder för förföljda konstnärer (KrU9)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en lagändring som innebär att antalet ledamöter i styrelsen för Sveriges författarfond minskas. Lagen gäller den 1 augusti 2015.

Riksdagen har även behandlat motioner inom litteratur, läsande och språk. I samband med det uppmanade riksdagen regeringen att verka för att ytterligare öka antalet så kallade fristäder i Sverige. Fristäder är platser i Sverige där förföljda konstnärer bland annat kan få skydd, boende och månadsstipendium.

Riksdagen sa nej till övriga motioner som handlar om läsfrämjande åtgärder, ett nationellt lånekortssystem, ett nationellt uppdrag till Astrid Lindgrens Näs, skärpning av språklagen, nordisk språkförståelse, vissa minoriteters kulturarv samt punktskrift.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen i förslagspunkt 1. Bifall till motionen i förslagspunkt 3, 2014/15:1874. I övrigt avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-06-02
Justering: 2015-06-04
Trycklov: 2015-06-05
Reservationer 6
bet 2014/15:KrU9

Alla beredningar i utskottet

2015-06-02, 2015-05-07

Regeringen bör verka för att öka antalet fristäder för förföljda konstnärer (KrU9)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en lagändring som innebär att antalet ledamöter i styrelsen för Sveriges författarfond minskas. Lagen ska börja gälla den 1 augusti 2015.

Utskottet har även behandlat motioner inom litteratur, läsande och språk. I samband med det föreslår utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att verka för att ytterligare öka antalet så kallade fristäder i Sverige. Fristäder är platser i Sverige där förföljda konstnärer bland annat kan få skydd, boende och månadsstipendium.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner som handlar om läsfrämjande åtgärder, ett nationellt lånekortssystem, ett nationellt uppdrag till Astrid Lindgrens Näs, skärpning av språklagen, nordisk språkförståelse, vissa minoriteters kulturarv samt punktskrift. Utskottet hänvisar till att det redan pågår satsningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-06-10
Debatt i kammaren: 2015-06-11
4

Beslut

Beslut: 2015-06-11
9 förslagspunkter, 7 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 juni 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Styrelsen för Sveriges författarfond

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde med de ändringarna att
a) ordet "Sverige" i 2 § ändras till ordet "Sveriges",
b) tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 augusti 2015. 2. Läsfrämjande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

3. Fristäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör verka för att ytterligare öka antalet fristäder i Sverige.
Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:1874 av Bengt Eliasson m.fl. (FP).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 97 0 0 16
M 73 0 0 11
SD 1 40 0 8
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
KD 13 0 0 3
Totalt 259 40 0 50


4. Astrid Lindgrens Näs

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

5. Nationellt lånekort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2933 av Aron Emilsson m.fl. (SD).

Reservation 2 (SD)

6. Punktskrift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2872 av Aron Emilsson m.fl. (SD).

Reservation 3 (SD)

7. Språkfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2899 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 4 (SD)

8. Nordisk språkförståelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2867 av Richard Jomshof m.fl. (SD).

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 96 0 0 17
M 73 0 0 11
SD 1 40 0 8
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
KD 13 0 0 3
Totalt 258 40 0 51


9. Bevarande av de finlandssvenska och estlandssvenska minoriteternas kulturarv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2897 av Aron Emilsson m.fl. (SD).

Reservation 6 (SD)