Ledningsrätt i tomträtt

Civilutskottets betänkande 2014/15:CU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 2015

Beslut

Tydligare regler för dragning av ledningar(CU13)

Det ska bli tydligt att det ska bli möjligt att bevilja ledningsrätt direkt i en tomträtt.

Ledningsrätt är rätten att dra en ledning över någon annans mark för allmännyttiga syften. I dag finns det tydliga regler för ledningsrätt i fastigheter. Reglerna har dock varit mindre tydliga när det gäller fastigheter med tomträtt.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 juli 2015.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-04-23
Justering: 2015-05-21
Trycklov: 2015-05-28
Reservationer 2
Betänkande 2014/15:CU13

Tydligare regler för dragning av ledningar(CU13)

Det ska bli tydligt att det ska bli möjligt att bevilja ledningsrätt direkt i en tomträtt.

Ledningsrätt är rätten att dra en ledning över någon annans mark för allmännyttiga syften. I dag finns det tydliga regler för ledningsrätt i fastigheter. Reglerna har dock varit mindre tydliga när det gäller fastigheter med tomträtt.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 juli 2015.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-06-02
Debatt i kammaren: 2015-06-03
4

Beslut

Beslut: 2015-06-03
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 3 juni 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslaget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144).


2. Ytterligare ändringar i ledningsrättslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3055 av Nina Lundström m.fl. (FP) yrkande 1.

Reservation 1 (FP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (FP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 16 0 3
S 104 0 0 9
M 77 0 0 7
SD 38 0 0 11
MP 20 0 0 5
C 18 0 0 4
V 19 0 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 290 16 0 43


3. Uppföljning av ersättningsreglerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3055 av Nina Lundström m.fl. (FP) yrkande 2.

Reservation 2 (FP)