Ledningsrätt i tomträtt

Civilutskottets betänkande 2014/15:CU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 2015

Beslut

Tydligare regler för dragning av ledningar(CU13)

Det ska bli tydligt att det ska bli möjligt att bevilja ledningsrätt direkt i en tomträtt.

Ledningsrätt är rätten att dra en ledning över någon annans mark för allmännyttiga syften. I dag finns det tydliga regler för ledningsrätt i fastigheter. Reglerna har dock varit mindre tydliga när det gäller fastigheter med tomträtt.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 juli 2015.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Tydligare regler för dragning av ledningar(CU13)

Det ska bli tydligt att det ska bli möjligt att bevilja ledningsrätt direkt i en tomträtt.

Ledningsrätt är rätten att dra en ledning över någon annans mark för allmännyttiga syften. I dag finns det tydliga regler för ledningsrätt i fastigheter. Reglerna har dock varit mindre tydliga när det gäller fastigheter med tomträtt.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 juli 2015.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.