Länsindelningen i Västsverige m.m.

BoUs betänkande 1996/97:BoU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 1997

Beslut

Länsindelningen i Västsverige (BoU13)

Riksdagen beslutade att Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län utom Habo och Mullsjö kommuner ska läggas samman till ett län den 1 januari 1998. Det nya länet ska heta Västra Götalands län. Regeringen hade föreslagit namnet Västergötlands län. De nuvarande länsstyrelserna i länen läggs samtidigt samman till en länsstyrelse. Göteborg ska vara residensstad i länet. Västra Götalands län ska omfattas av den tidigare beslutade försöksverksamheten med regionala självstyrelseorgan. Verksamheten avses i detta län inledas den 1 januari 1999.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1997-04-24, 1997-04-17, 1997-04-10

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.