Landsbygdspolitik m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2012/13:MJU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 mars 2013

Beslut

Nej till motioner om landsbygdspolitik (MJU10)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om landsbygdspolitik. Motionerna tar bland annat upp frågor som rör Sveriges landsbygdsprogram, svensk livsmedelsproduktion, förändring av EU:s jordbrukspolitik och de areella näringarna.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-01-29
Justering: 2013-02-21
Betänkande publicerat: 2013-02-28
Trycklov: 2013-02-28
Reservationer 9
Betänkande 2012/13:MJU10

Nej till motioner om landsbygdspolitik (MJU10)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om landsbygdspolitik. Motionerna tar bland annat upp frågor som rör Sveriges landsbygdsprogram, svensk livsmedelsproduktion, förändring av EU:s jordbrukspolitik och de areella näringarna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-13
4

Beslut

Beslut: 2013-03-13
7 förslagspunkter, 3 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 mars 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Landsbygdsprogrammet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ221 och 2012/13:MJ447.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M920213
MP00205
FP18006
C18005
SD20000
V16003
KD16003
PP0000
-0000
Totalt180932254

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Svensk livsmedelsproduktion m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ240, 2012/13:MJ276 och 2012/13:MJ454.

Reservation 3 (S)
Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S109219
M930014
MP19015
FP18006
C18005
SD02000
V16003
KD16003
PP0000
-0000
Totalt181209355

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Ökad odling av proteingrödor i Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ425 yrkande 21.

Reservation 5 (S, MP)

4. Åtgärdsplan för minskat oljeberoende inom svensk matförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ399.

Reservation 6 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M940013
MP02005
FP18006
C18005
SD20000
V01603
KD16003
PP0000
-0000
Totalt166129054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Gårdsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ205, 2012/13:MJ228 och 2012/13:MJ417.

Reservation 7 (S)

6. Prissättning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ409 yrkande 2 och 2012/13:MJ445 yrkandena 2 och 3.

Reservation 8 (MP)
Reservation 9 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M940013
MP00205
FP18006
C18005
SD02000
V16003
KD16003
PP0000
-0000
Totalt255202054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.