Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning

Näringsutskottets betänkande 2015/16:NU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 2016

Beslut

Lagen anpassas till EU-bestämmelser om varumärken, NU18

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att göra lagändringar för att följa EU:s varumärkesförordning. Det betyder exempelvis att regler om straffansvar och förverkande av egendom vid ett intrång av EU-varumärke, inte gäller om varorna bara passerar genom EU utan att släppas ut på EU:s marknad. Förslaget innebär också att det i fortsättningen inte ska vara möjligt att lämna in en ansökan om registrering av ett EU-varumärke till Patent- och registreringsverket.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juni 2016.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Lagen anpassas till EU-bestämmelser om varumärken, NU18

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att göra lagändringar för att följa EU:s varumärkesförordning. Det betyder exempelvis att regler om straffansvar och förverkande av egendom vid ett intrång av EU-varumärke, inte gäller om varorna bara passerar genom EU utan att släppas ut på EU:s marknad. Förslaget innebär också att det i fortsättningen inte ska vara möjligt att lämna in en ansökan om registrering av ett EU-varumärke till Patent- och registreringsverket.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juni 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.