Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2007/08:SfU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 maj 2008

Beslut

Ny lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande (SfU8)

Landstingens skyldighet att erbjuda bland annat asylsökande hälso- och sjukvård samt tandvård skrivs in i en ny lag. Lagen innebär en formalisering av de avtal som i dag finns mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting och förändrar inte omfattningen av vården. Den nya lagen börjar gälla den 1 juli 2008. Lagen ska inte gälla för vuxna personer som fått avslag på sin asylansökan men stannar kvar i landet som så kallade gömda och personer som inte sökt asyl, så kallade papperslösa. Regeringen fortsätter att arbeta med frågan om en eventuell utvidgning av vården för asylsökande samt gömda/papperslösa.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-17
Justering: 2008-05-08
Betänkande publicerat: 2008-05-09
Trycklov: 2008-05-09
Reservationer 4
Betänkande 2007/08:SfU8

Ny lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande (SfU8)

Landstingens skyldighet att erbjuda bland annat asylsökande hälso- och sjukvård samt tandvård skrivs in i en ny lag. Lagen innebär en formalisering av de avtal som i dag finns mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting och förändrar inte omfattningen av vården. Den nya lagen börjar gälla den 1 juli 2008. Lagen ska inte gälla för vuxna personer som fått avslag på sin asylansökan men stannar kvar i landet som så kallade gömda och personer som inte sökt asyl, så kallade papperslösa. Regeringen fortsätter att arbeta med frågan om en eventuell utvidgning av vården för asylsökande samt gömda/papperslösa. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-05-20
4

Beslut

Beslut: 2008-05-21
3 förslagspunkter, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 maj 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.,
2. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
3. lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:105 och avslår motionerna
2007/08:Sf9 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkandena 1 och 2 samt
2007/08:Sf11 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1121116
m88009
c26003
fp22006
kd17007
v01705
mp01504
Totalt26533150

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Hälsoundersökning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Sf10 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 1 och
2007/08:Sf11 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 3.

Reservation 2 (s)
Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0114016
m88009
c26003
fp23005
kd17007
v00175
mp00154
Totalt1541143249

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Utreda hälso- och sjukvård för barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Sf10 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 2.

Reservation 4 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0114016
m88009
c26003
fp23005
kd17007
v00175
mp00154
Totalt1541143249

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag