Lag om finansiell rådgivning till konsumenter

LUs betänkande 2003/04:LU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 november 2003

Beslut

Bättre konsumentskydd vid finansiell rådgivning (LU3)

Skyddet för konsumenter vid finansiell rådgivning blir bättre den 1 juli 2004. Rådgivaren ska iaktta god rådgivningssed och dokumentera vad som sades och gjordes vid rådgivningstillfället. Det kommer att ställas högre krav på rådgivarens kompetens. Rådgivarens arbetsgivare blir skadeståndsskyldig om rådgivaren med avsikt eller av oaksamhet orsakar konsumenten förmögenhetsskada. Den nya lagen om finansiell rådgivning till konsumenter ska gälla vid så kallad placeringsrådgivning. Placeringsrådgivning gäller placering av tillgångar i till exempel aktier, fondandelar och obligationer samt vissa typer av livförsäkringar. Lagen ska inte gälla för så kallade traditionella livförsäkringar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2003-10-21
Justering: 2003-10-30
Betänkande publicerat: 2003-11-04
Trycklov: 2003-11-04
Reservationer 10
Betänkande 2003/04:LU3

Alla beredningar i utskottet

2003-10-21, 2003-10-14

Bättre konsumentskydd vid finansiell rådgivning (LU3)

Skyddet för konsumenter vid finansiell rådgivning blir bättre den 1 juli 2004. Rådgivaren ska iaktta god rådgivningssed och dokumentera vad som sades och gjordes vid rådgivningstillfället. Det kommer att ställas högre krav på rådgivarens kompetens. Rådgivarens arbetsgivare blir skadeståndsskyldig om rådgivaren med avsikt eller av oaksamhet orsakar konsumenten förmögenhetsskada. Den nya lagen om finansiell rådgivning till konsumenter ska gälla vid så kallad placeringsrådgivning. Placeringsrådgivning gäller placering av tillgångar i t.ex. aktier, fondandelar och obligationer samt vissa typer av livförsäkringar. Lagen ska inte gälla för så kallade traditionella livförsäkringar. Lagutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-11-12
4

Beslut

Beslut: 2003-11-12
10 förslagspunkter, 7 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagens tillämpningsområde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 1 § regeringens förslag till lag om finansiell rådgivning till konsumenter.
Riksdagen antar 1 § regeringens förslag till lag om finansiell rådgivning till konsumenter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:133 i denna del och avslår motion 2003/04:L303.

Reservation 1 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m50005
c17005
fp43005
kd03102
v25005
mp17000
-0000
Totalt28331035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Preskription

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 7 § regeringens förslag till lag om finansiell rådgivning till konsumenter.
Riksdagen antar 7 § regeringens förslag till lag om finansiell rådgivning till konsumenter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:133 i denna del och avslår motionerna 2002/03:L19 yrkande 2 och 2002/03:L20 yrkande 2.

Reservation 2 (m, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m05005
c17005
fp04305
kd03102
v25005
mp16100
-0000
Totalt189125035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Tillsynsmyndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 8 § regeringens förslag till lag om finansiell rådgivning till konsumenter.
Riksdagen antar 8 § regeringens förslag till lag om finansiell rådgivning till konsumenter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:133 i denna del och avslår motion 2002/03:L19 yrkande 3.

Reservation 3 (m, kd)

4. Vitesföreläggande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet anfört.
Riksdagen godkänner vad utskottet anfört.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:133 i denna del och avslår motion 2002/03:L19 yrkande 1 i denna del.

Reservation 4 (m, kd)

5. Varning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet anfört.
Riksdagen godkänner vad utskottet anfört.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:133 i denna del och avslår motion 2002/03:L20 yrkande 3 i denna del.

Reservation 5 (c, fp, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (c, fp, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m48106
c01705
fp04305
kd31002
v02505
mp11600
-0000
Totalt211102036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Lagbestämmelsen om vitesföreläggande och varning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 9 § regeringens förslag till lag om finansiell rådgivning till konsumenter.
Riksdagen antar 9 § regeringens förslag till lag om finansiell rådgivning till konsumenter.

Reservation 6 (c, fp, v)
Reservation 7 (m, kd)

7. Prövningstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 10 § regeringens förslag till lag om finansiell rådgivning.
Riksdagen antar 10 § regeringens förslag till lag om finansiell rådgivning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:133 i denna del och avslår motion 2002/03:L20 yrkande 4.

Reservation 8 (fp)

8. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om finansiell rådgivning i den mån det inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om finansiell rådgivning i den mån det inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:133.

9. Inriktningen av EU-arbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:L20 yrkande 1.

Reservation 9 (fp)

10. Ytterligare utredningsarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:L19 yrkande 4.

Reservation 10 (m)