Lag om femtioöresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel m.m.

Finansutskottets bet 2008/09:FiU37

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2009

Beslut

Femtioöringen tas bort (FiU37)

Femtioöringen upphör att gälla som betalningsmedel den 30 september 2010. Avrundning ska göras till närmaste krontal. Anledningen är bland annat att femtioöringen används allt mindre. Undersökningar visar också att en majoritet av allmänheten anser att femtioöringen inte längre behövs. Även handelns intresseorganisationer och bankerna anser att femtioöringen bör tas bort.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till framställningen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-02-17
Justering: 2009-03-19
Betänkande publicerat: 2009-03-19
Trycklov: 2009-03-19
bet 2008/09:FiU37

Femtioöringen tas bort (FiU37)

Femtioöringen upphör att gälla som betalningsmedel den 30 september 2010. Avrundning ska göras till närmaste krontal. Anledningen är bland annat att femtioöringen används allt mindre. Undersökningar visar också att en majoritet av allmänheten anser att femtioöringen inte längre behövs. Även handelns intresseorganisationer och bankerna anser att femtioöringen bör tas bort. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till Riksbankens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-03-25
4

Beslut

Beslut: 2009-03-25
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Slopande av femtioöringen som lagligt betalningsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar Riksbankens förslag till
1. lag om femtioöresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel,
2. lag om ändring i lagen (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2008/09:RB3.