Kyrkoantikvariska frågor

Kulturutskottets bet 2009/10:KrU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 november 2009

Beslut

Den kyrkoantikvariska ersättningen (KrU4)

Regeringen har i en skrivelse redovisat för riksdagen hur den kyrkoantikvariska ersättningen använts och vilka resultat som har uppnåtts under perioden 2000-2009. Regeringen gör bedömningen att ersättningen har fördelats i enlighet med de principer som slogs fast i samband med den ändrade relationen mellan staten och kyrkan och att ersättningen har haft stor betydelse för bevarandet av det kyrkliga kulturarvet. Regeringen anser att staten även fortsättningsvis bör ta ansvar för att tillsammans med Svenska kyrkan stödja och stärka det kyrkliga kulturarvet. Storleken på ersättningen behandlar kulturutskottet i sitt budgetbetänkande. Riksdagen avslutade ärendet utan åtgärder.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-10-20
Justering: 2009-11-03
Betänkande publicerat: 2009-11-12
Trycklov: 2009-11-11
Reservationer 1
bet 2009/10:KrU4

Den kyrkoantikvariska ersättningen (KrU4)

Regeringen har i en skrivelse redovisat för riksdagen hur den kyrkoantikvariska ersättningen använts och vilka resultat som har uppnåtts under perioden 2000-2009. Regeringen gör bedömningen att ersättningen har fördelats i enlighet med de principer som slogs fast i samband med den ändrade relationen mellan staten och kyrkan och att ersättningen har haft stor betydelse för bevarandet av det kyrkliga kulturarvet. Regeringen anser att staten även fortsättningsvis bör ta ansvar för att tillsammans med Svenska kyrkan stödja och stärka det kyrkliga kulturarvet. Storleken på ersättningen behandlar kulturutskottet i sitt budgetbetänkande. Kulturutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan åtgärder.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-11-19
4

Beslut

Beslut: 2009-11-25
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 25 november 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Prästlönetillgångarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Kr9 yrkande 1, 2009/10:Sk440 yrkande 1 och 2009/10:Kr286 yrkande 1.

Reservation 1 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0117013
m90007
c22007
fp24004
kd22002
v19003
mp14005
Totalt191117041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2008/09:220 till handlingarna.