Kulturmiljövård

Kulturutskottets betänkande 2006/07:KrU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2007

Beslut

Nej till motioner om kulturmiljövård (Kru9)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om kulturmiljövård. En motion om konkurrensutsättning av Riksantikvarieämbetets arkeologiska undersökningsverksamhet avslogs i avvaktan på en proposition i ämnet som Regeringskansliet aviserat. Övriga motioner handlade bland annat om placering av fornfynd, nya objekt på Unescos världsarvslista, bevarande av gamla hantverksyrken och inrättandet av ett kulturmiljöpedagogiskt centrum i Kalmar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om kulturmiljövård (KrU9)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om kulturmiljövård. En motion om konkurrensutsättning av Riksantikvarieämbetets arkeologiska undersökningsverksamhet avstyrks i avvaktan på en proposition i ämnet som Regeringskansliet aviserat. Övriga motioner handlar bland annat om placering av fornfynd, nya objekt på Unescos världsarvslista, bevarande av gamla hantverksyrken och inrättandet av ett kulturmiljöpedagogiskt centrum i Kalmar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.