Kulturmiljövård

Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 oktober 2005

Beslut

Motioner om kulturmiljövård (KrU2)

Riksdagen sade nej till motionsförslag om kulturmiljövård från den allmänna motionstiden 2002, 2003 och 2004. En del motioner handlar om kulturarvet och kulturmiljön i stort. Andra handlar bland annat om ökat ekonomiskt stöd till insatser inom byggnadsvård, fördelningen av kostnader mellan stat och exploatörer vid arkeologiska undersökningar och skyddet av gamla ortnamn. Riksdagen sade också nej till motionsförslag som rör olika internationella konventioner inom kulturmiljöområdet, liksom förslag om att föra upp nya objekt på Unescos världsarvslista.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om kulturmiljövård (KrU2)

Kulturutskottet förslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om kulturmiljövård från den allmänna motionstiden 2002, 2003 och 2004. En del motioner handlar om kulturarvet och kulturmiljön i stort. Andra handlar bland annat om ökat ekonomiskt stöd till insatser inom byggnadsvård, fördelningen av kostnader mellan stat och exploatörer vid arkeologiska undersökningar och skyddet av gamla ortnamn. Utskottet säger också nej till motionsförslag som rör olika internationella konventioner inom kulturmiljöområdet, likom förslag om att föra upp nya objekt på Unescos världsarvslista.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.