Kulturmiljövård

Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2006

Beslut

Motioner om kulturmiljövård (KrU13)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om kulturmiljövård. Motionerna handlar bland annat om bevarandet av den turkiska konstsamlingen från 1700-talet på Biby fideikommiss, åtgärder för att säkerställa hantverkskunnandet i vårt land, lokaliseringen av Riksantikvarieämbetet till Gotland samt trålfiskets skador på marina fornlämningar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om kulturmiljövård (KrU13)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om kulturmiljövård. Motionerna handlar bland annat om bevarandet av den turkiska konstsamlingen från 1700-talet på Biby fideikommiss, åtgärder för att säkerställa hantverkskunnandet i vårt land, lokaliseringen av Riksantikvarieämbetet till Gotland samt trålfiskets skador på marina fornlämningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.