Kulturmiljövård och museer

Kulturutskottets bet 2008/09:KrU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2009

Beslut

Nej till motioner om kulturmiljövård och museer (KrU3)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om kulturmiljövård och museer. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om bättre dokumentation och kontroll av byggnadsminnen, beredskapsplan för tillvaratagande av kulturskatter, att föra upp flyttningen av Kiruna stad på Unescos världsarvslista, ratificering av konventionen om skydd för det immateriella kulturarvet och förslag om ökat stöd för olika byggnadsminnen. Andra motioner handlar om inrättande av flera nya museer och frågor kring Forum för levande historias uppdrag.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

33 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-01-27
Justering: 2009-02-10
Betänkande publicerat: 2009-02-23
Trycklov: 2009-02-23
bet 2008/09:KrU3

Nej till motioner om kulturmiljövård och museer (KrU3)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om kulturmiljövård och museer. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om bättre dokumentation och kontroll av byggnadsminnen, beredskapsplan för tillvaratagande av kulturskatter, att föra upp flyttningen av Kiruna stad på Unescos världsarvslista, ratificering av konventionen om skydd för det immateriella kulturarvet och förslag om ökat stöd för olika byggnadsminnen. Andra motioner handlar om inrättande av flera nya museer och frågor kring Forum för levande historias uppdrag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-03-18
4

Beslut

Beslut: 2009-03-18
13 förslagspunkter, 13 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Dokumentation och kontroll av byggnadsminnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:Kr235.

2. Byggnadsminnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Kr201 av Magdalena Andersson (m),
2008/09:Kr244 av Agneta Gille (s),
2008/09:Kr298 av Otto von Arnold (kd) och
2008/09:Kr311 av Krister Hammarbergh och Karin Enström (båda m).

3. Krisberedskap för tillvaratagande av kulturskatter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr237 av Hans Rothenberg och Walburga Habsburg Douglas (båda m).

4. Flyttningen av Kiruna stad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr295 av Gunnar Andrén (fp).

5. Konventionen om skydd för det immateriella kulturarvet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr223 av Michael Hagberg (s) yrkande 1.

6. Bevarande av levande kulturmiljöer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr344 av Lennart Hedquist m.fl. (m, c, fp, kd).

7. Kulturreservat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr212 av Liselott Hagberg (fp).

8. Kinda kanal och Dalslands kanal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Kr232 av Finn Bengtsson och Betty Malmberg (båda m) och
2008/09:Kr350 av Renée Jeryd m.fl. (s).

9. Fredsmuseum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Kr339 av Carina Hägg (s) och
2008/09:Kr346 av Peter Rådberg och Bodil Ceballos (båda mp).

10. Militärhistoriskt museum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr207 av Lars-Ivar Ericson (c).

11. Dataspelsmuseum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr323 av Camilla Lindberg (fp).

12. Forum för levande historias uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Kr310 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) yrkande 1 och
2008/09:Kr359 av Lennart Sacrédeus (kd) yrkandena 1 och 2.

13. Tidigare behandlade förslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Kr203 av Eva Flyborg (fp),
2008/09:Kr205 av Gunnar Andrén och Tobias Krantz (båda fp) yrkandena 1 och 2,
2008/09:Kr211 av Eva Flyborg (fp),
2008/09:Kr213 av Ulf Nilsson och Gunnar Andrén (båda fp),
2008/09:Kr214 av Ulf Nilsson m.fl. (fp) yrkandena 1 och 2,
2008/09:Kr215 av Tina Acketoft (fp),
2008/09:Kr223 av Michael Hagberg (s) yrkande 2,
2008/09:Kr234 av Gunnar Andrén m.fl. (fp) yrkandena 1 och 2,
2008/09:Kr259 av Maria Lundqvist-Brömster (fp),
2008/09:Kr280 av Christopher Ödmann och Jan Lindholm (båda mp),
2008/09:Kr283 av Hans Olsson m.fl. (s),
2008/09:Kr289 av Johan Löfstrand och Louise Malmström (båda s),
2008/09:Kr299 av Désirée Pethrus Engström (kd),
2008/09:Kr353 av Marianne Berg m.fl. (v, c, mp) yrkande 1,
2008/09:Kr356 av Ewa Thalén Finné m.fl. (m) och
2008/09:Kr364 av Claes Västerteg och Erik A Eriksson (båda c).