Kulturmiljövård - särskild ordning

Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2006

Beslut

Motioner om kulturmiljövård (KrU17)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om kulturmiljövård. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-02-16
Justering: 2006-02-23
Betänkande publicerat: 2006-02-24
Trycklov: 2006-02-24
Betänkande 2005/06:KrU17

Motioner om kulturmiljövård (KrU17)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om kulturmiljövård. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-09
4

Beslut

Beslut: 2006-03-15
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tidigare behandlade motionsförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr272, 2005/06:Kr305 yrkandena 1, 3, 5 och 6, 2005/06:Kr360, 2005/06:Kr381 yrkande 28, 2005/06:Kr390 yrkande 16, 2005/06:Kr405 yrkandena 1, 3 och 4, 2005/06:MJ449 yrkande 46, 2005/06:MJ519 yrkande 19 och 2005/06:N443 yrkande 38.