Kulturarvsfrågor

Kulturutskottets betänkande 2021/22:KrU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 maj 2022

Beslut

Regeringen uppmanas utreda regler för identifiering och återlämning av samiska kvarlevor (KrU6)

Riksdagen har behandlat cirka 120 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 som rör kulturarvsfrågor. I samband med detta riktade riksdagen en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den bör utreda de juridiska, ekonomiska och praktiska förutsättningarna för att ta fram ett sammanhållet regelverk för att identifiera, återställa och återbörda samiska föremål och kvarlevor.

Riksdagen sa nej till de övriga förslagen i motionerna med hänvisning till att vissa insatser redan har genomförts och att arbete pågår med en del av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om förutsättningar för museisektorns verksamhet, skydd för utländska kulturföremål, immateriellt kulturarv samt kulturmiljövärden i samhällsbyggnadsprocesser.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande i förslagspunkt 1 ang. identifiering, repatriering och restitution av samiska kvarlevor och föremål. Avslag på övriga motionera. En reservation från (S) på punkt 1.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-03-29, 2022-04-19

Regeringen uppmanas utreda regler för identifiering och återlämning av samiska kvarlevor (KrU6)

Kulturutskottet har behandlat cirka 120 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 som rör kulturarvsfrågor. I samband med detta föreslår utskottet att riksdagen ska rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den bör utreda de juridiska, ekonomiska och praktiska förutsättningarna för att ta fram ett sammanhållet regelverk för att identifiera, återställa och återbörda samiska föremål och kvarlevor.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till de övriga förslagen i motionerna med hänvisning till att vissa insatser redan har genomförts och att arbete pågår med en del av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om förutsättningar för museisektorns verksamhet, skydd för utländska kulturföremål, immateriellt kulturarv samt kulturmiljövärden i samhällsbyggnadsprocesser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.