Kulturarvsfrågor

Kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 april 2015

Beslut

Nej till motioner om kulturarvsfrågor (KrU10)

Riksdagen sa nej till motioner om kulturarvsfrågor från allmänna motionstiden 2014. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om arkeologiska undersökningar och utredningar, förslag om skärpta straff för kulturarvsbrott, omhändertagande av fornfynd och funktionshindersperspektiv i museisektorn.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-03-17
Justering: 2015-03-19
Trycklov: 2015-03-20
Reservationer 10
Betänkande 2014/15:KrU10

Alla beredningar i utskottet

2015-03-17, 2015-02-19

Nej till motioner om kulturarvsfrågor (KrU10)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om kulturarvsfrågor från allmänna motionstiden 2014. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om arkeologiska undersökningar och utredningar, förslag om skärpta straff för kulturarvsbrott, omhändertagande av fornfynd och funktionshindersperspektiv i museisektorn.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-25
Debatt i kammaren: 2015-03-26
4

Beslut

Beslut: 2015-04-08
22 förslagspunkter, 18 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 8 april 2015

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Arkeologiska undersökningar och utredningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1070 av Betty Malmberg (M) och

2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 13.

Reservation 1 (M, C, FP, KD)

2. Uppåkra Arkeologiska Center

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

3. Skydd av kulturarvet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

4. Kulturarvsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2850 av Adam Marttinen (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 102 0 0 11
M 80 0 0 4
SD 0 41 0 8
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 271 41 0 37


5. Omhändertagande av fornfynd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2904 av Aron Emilsson m.fl. (SD).

Reservation 3 (SD)

6. Svenskt kulturarvsår 2016

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2898 av Aron Emilsson m.fl. (SD).

Reservation 4 (SD)

7. Slotten Bäckaskog och Hovdala samt Tomarps kungsgård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

8. Nationell stiftelse för inlösen och bevarande av viktiga kulturarv och samlingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

9. Hus med historia

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

10. Ideell fornminnesvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:3001 av Aron Emilsson m.fl. (SD).

Reservation 5 (SD)

11. God ortnamnssed

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2515 av Aron Emilsson och Angelika Bengtsson (SD).

Reservation 6 (SD)

12. Bodens fästning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

13. Österlens fiskelägen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

14. Skyddsområde för marin arkeologi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

15. Svenskt fartygsvärn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2514 av Aron Emilsson och Per Ramhorn (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 102 0 0 11
M 80 0 0 4
SD 0 41 0 8
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 271 41 0 37


16. Funktionshindersperspektiv i museisektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:193 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 11.

Reservation 8 (V)

17. Det minoritetsspråkliga kulturarvet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

18. Det alkoholhistoriska kulturarvet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

19. Forum för levande historia och arbete för ökad tolerans och mot rasism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

20. Den transatlantiska slavhandeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 5 och 6.

Reservation 9 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 102 0 0 11
M 80 0 0 4
SD 41 0 0 8
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 0 20 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 292 20 0 37


21. Det motorhistoriska kulturarvet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

22. Statligt stöd till vissa museer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:247 av Mattias Bäckström Johansson (SD),

2014/15:2902 av Aron Emilsson m.fl. (SD),

2014/15:160 av Lars-Axel Nordell (KD),

2014/15:210 av Torkild Strandberg (FP),

2014/15:421 av Robert Hannah (FP) yrkandena 1-3,

2014/15:439 av Petter Löberg m.fl. (S),

2014/15:462 av Helén Pettersson i Umeå och Isak From (S),

2014/15:731 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S),

2014/15:921 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S),

2014/15:1138 av Teresa Carvalho m.fl. (S),

2014/15:1533 av Elisabeth Svantesson (M) och

2014/15:2478 av Eva Lohman (M).

Reservation 10 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 102 0 0 11
M 80 0 0 4
SD 0 40 0 9
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 271 40 0 38