Kulturarvsfrågor

Kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 april 2015

Beslut

Nej till motioner om kulturarvsfrågor (KrU10)

Riksdagen sa nej till motioner om kulturarvsfrågor från allmänna motionstiden 2014. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om arkeologiska undersökningar och utredningar, förslag om skärpta straff för kulturarvsbrott, omhändertagande av fornfynd och funktionshindersperspektiv i museisektorn.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2015-02-19, 2015-03-17

Nej till motioner om kulturarvsfrågor (KrU10)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om kulturarvsfrågor från allmänna motionstiden 2014. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om arkeologiska undersökningar och utredningar, förslag om skärpta straff för kulturarvsbrott, omhändertagande av fornfynd och funktionshindersperspektiv i museisektorn.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.