Kultur och fritid för barn och unga

Kulturutskottets betänkande 2022/23:KrU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 mars 2023

Beslut

Nej till motioner om kultur och fritid för barn och unga (KrU3)

Riksdagen sa nej till samtliga motioner om kultur och fritid för barn och unga från den allmänna motionstiden 2022. Motionerna handlar till exempel om barns och ungas rätt till kultur, inflytande och delaktighet samt trygg internetmiljö. Riksdagen anser att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-01-26, 2023-02-21

Nej till motioner om kultur och fritid för barn och unga (KrU3)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till samtliga motioner om kultur och fritid för barn och unga från den allmänna motionstiden 2022. Motionerna handlar till exempel om barns och ungas rätt till kultur, inflytande och delaktighet samt trygg internetmiljö. Utskottet anser att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.