Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Kultur och fritid för barn och unga

Kulturutskottets betänkande 2015/16:KrU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 februari 2016

Beslut

Nej till förslag som gäller barn och unga (KrU4)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2015 som gällde barn och unga. Förslagen i motionerna handlade bland annat om barns rätt till kunskap om barnkonventionen, ungdomars rätt att välja partner, trakasserier på internet, skolresor till Auschwitz, barns rätt till kultur och stöd till ungdomsorganisationer. Utskottet sa nej till förslagen i motionerna bland annat med hänvisning till att arbete och utredningar pågår i flera av de frågor som togs upp i dem.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Nej till förslag som gäller barn och unga (KrU4)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2015 som gäller barn och unga. Förslagen i motionerna handlar bland annat om barns rätt till kunskap om barnkonventionen, ungdomars rätt att välja partner, trakasserier på internet, skolresor till Auschwitz, barns rätt till kultur och stöd till ungdomsorganisationer. Utskottet säger nej till förslagen i motionerna bland annat med hänvisning till att arbete och utredningar pågår i flera av de frågor som tas upp i dem.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.