Kroatiens anslutning till skiljemannakonventionen

Skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 2015

Beslut

Riksdagen sa ja till Kroatiens anslutning till skiljemannakonventionen (SkU24)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag på lagändringar med anledning av Kroatiens anslutning till den så kallade skiljemannakonventionen. Konventionen har undertecknats av EU-länder och innehåller regler för hur de ska lösa tvister om hur beskattningen av transaktioner mellan företag inom samma koncern ska regleras, så kallade internprissättningsfrågor. Sådana tvister ska överlämnas till en skiljenämnd om länderna inte kan komma överens om en lösning. Lagändringen börjar att gälla den 1 juli 2015.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Skatteutskottet säger ja till Kroatiens anslutning till skiljemannakonventionen (SkU24)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag på lagändringar med anledning av Kroatiens anslutning till den så kallade skiljemannakonventionen. Konventionen har undertecknats av EU-länder och innehåller regler för hur de ska lösa tvister om hur beskattningen av transaktioner mellan företag inom samma koncern ska regleras, så kallade internprissättningsfrågor. Sådana tvister ska överlämnas till en skiljenämnd om länderna inte kan komma överens om en lösning. Lagändringen föreslås börja gälla den 1 juli 2015.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.