Kriminalvårdsfrågor

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 mars 2018

Beslut

Regeringen bör arbeta för att minska återfall i brott (JuU16)

Många personer som döms för brott återfaller i kriminalitet efter att de avtjänat sitt straff. Riksdagen tycker därför att regeringen borde arbeta mer för att förebygga återfall i brott. Riksdagen riktar tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. Regeringen borde:

  • Arbeta för att unga gängkriminella ska få möjlighet till bättre anpassade frivårdsinsatser för att förebygga återfall i brott.
  • Tillsätta en utredning för att utvärdera det återfallsförebyggande arbetet inom Kriminalvården.
  • Arbeta för att post till intagna kontrolleras av kriminalvårdspersonal i hög utsträckning.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med att riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner som rör frågor som bättre anpassade frivårdsinsatser för unga gängkriminella, en ny utredning med motsvarande uppdrag som den nedlagda utredningen En flexibel och effektiv kriminalvård och försändelser till en intagen, förutom försändelser till och från egen advokat samt annan myndighetspost, ska i hög utsträckning kontrolleras av kriminalvårdspersonal. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2018-02-08, 2018-03-08

Regeringen bör arbeta för att minska återfall i brott (JuU16)

Många personer som döms för brott återfaller i kriminalitet efter att de avtjänat sitt straff. Justitieutskottet tycker därför att regeringen borde arbeta mer för att förebygga återfall i brott. Utskottet föreslår att riksdagen riktar tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. Regeringen borde:

  • Arbeta för att unga gängkriminella ska få möjlighet till bättre anpassade frivårdsinsatser för att förebygga återfall i brott.
  • Tillsätta en utredning för att utvärdera det återfallsförebyggande arbetet inom Kriminalvården.
  • Arbeta för att post till intagna kontrolleras av kriminalvårdspersonal i hög utsträckning.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.