Kriminalvårdsfrågor

Justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 2015

Beslut

Reglerna för villkorlig frigivning av återfallsförbrytare bör skärpas (JuU17)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med ett förslag om skärpta regler för villkorlig frigivning för dem som återfallit i likartad brottslighet.

Enligt nuvarande regler ska en dömd person friges villkorligt när minst två tredjedelar av ett tidsbestämt fängelsestraff är avtjänat, om det inte finns synnerliga skäl mot frigivning. Justitieutskottet som har förberett riksdagens beslut anser att återfall i brottslighet är ett stort problem och menar därför att personer som har återfallit i likartad brottslighet bör vara frihetsberövade längre tid än så. Den som återfallit i likartad brottslighet bör avtjäna minst tre fjärdedelar av det nya straffet.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om kriminalvårdsfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion om att skärpa reglerna för villkorlig frigivning av dem som återfallit i likartad brottslighet. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Skärpta regler för villkorlig frigivning av återfallsförbrytare (JuU17)

Justitieutskottet vill att riksdagen ger regeringen i uppdrag att skärpa reglerna för villkorlig frigivning för dem som återfallit i likartad brottslighet.

Enligt nuvarande regler ska en dömd person friges villkorligt när minst två tredjedelar av ett tidsbestämt fängelsestraff är avtjänat, om det inte finns synnerliga skäl mot frigivning. Enligt utskottet är återfall i brottslighet ett stort problem och utskottet anser därför att personer som har återfallit i likartad brottslighet bör vara frihetsberövade längre tid än så. Utskottet anser att den som återfallit i likartad brottslighet bör avtjäna minst tre fjärdedelar av det nya straffet. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att skärpa reglerna för villkorlig frigivning av dem som återfallit i likartad brottslighet.
Förslaget bygger på en motion från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om kriminalvårdsfrågor. Dessa handlar bland annat om kriminalvårdens vårdande och rehabiliterande insatser, utslussning och permissioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.