Kriminalvårdsfrågor

Justitieutskottets betänkande 2010/11:JuU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2011

Beslut

Nej till motioner om kriminalvårdsfrågor (JuU10)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om kriminalvårdsfrågor. En orsak är att det redan pågår arbete inom flera av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om utslussning och samverkan mellan olika myndigheter i samband med utslussning, utbildning för kriminalvårdare och tillsyn över kriminalvården.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om kriminalvårdsfrågor (JuU10)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om kriminalvårdsfrågor. En orsak är att det redan pågår arbete inom flera av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om utslussning och samverkan mellan olika myndigheter i samband med utslussning, utbildning för kriminalvårdare och tillsyn över kriminalvården.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.