Kriminalvårdsfrågor

Justitieutskottets betänkande 2006/07:JuU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 april 2007

Beslut

Nej till motioner om kriminalvårdsfrågor (JuU7)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om kriminalvårdsfrågor. Skälet är att gällande lagar och regler är ändamålsenliga eller att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om verkställighetsplaner, utbildning, behandlingsinnehåll, intagna kvinnors särskilda behov, situationen för långtidsdömda, villkorlig frigivning, permissioner, kriminalvårdarutbildning, häkteslagstiftning och frågor om narkotikasatsningen inom kriminalvården.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-03-15
Justering: 2007-03-29
Betänkande publicerat: 2007-03-30
Trycklov: 2007-03-30
Reservationer 13
Betänkande 2006/07:JuU7

Nej till motioner om kriminalvårdsfrågor (JuU7)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om kriminalvårdsfrågor. Skälet är att gällande lagar och regler är ändamålsenliga eller att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om verkställighetsplaner, utbildning, behandlingsinnehåll, intagna kvinnors särskilda behov, situationen för långtidsdömda, villkorlig frigivning, permissioner, kriminalvårdarutbildning, häkteslagstiftning och frågor om narkotikasatsningen inom kriminalvården.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-04-11
4

Beslut

Beslut: 2007-04-11
20 förslagspunkter, 16 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 april 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Entreprenörskap inom kriminalvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju337 yrkandena 1-3.

2. Individuella verkställighetsplaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju372 yrkande 13.

Reservation 1 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110118
m90007
c25004
fp22006
kd21003
v18004
mp01801
Totalt28718143

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju263 och 2006/07:Ub201 yrkande 3.

Reservation 2 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1112017
m90007
c25004
fp22006
kd21003
v19003
mp16111
Totalt194113141

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Behandling för män som dömts för våld i nära relationer samt för sexualbrottsdömda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju316 yrkande 14, 2006/07:Ju341 yrkande 15, 2006/07:Ju345 yrkande 2 och 2006/07:Ju372 yrkande 15.

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m90007
c25004
fp22006
kd21003
v01903
mp01801
Totalt158150041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Behandling av intagna med neuropsykiatriska funktionshinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju356.

6. Långtidsdömda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju262 yrkandena 12 och 13.

Reservation 4 (v)

7. Situationen för intagna kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju218 och 2006/07:Ju262 yrkande 7.

Reservation 5 (s, v)

8. Situationen för barn med intagna föräldrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju262 yrkandena 8 och 9.

Reservation 6 (v)

9. Skötsamhet krav för villkorlig frigivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju291.

10. Återinför halvtidsfrigivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju262 yrkande 2 och 2006/07:Ju313 yrkande 1.

Reservation 7 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1111018
m90007
c25004
fp22006
kd21003
v01903
mp18001
Totalt28720042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Permission med s.k. fotboja för utvisningsdömda med barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju262 yrkande 10.

Reservation 8 (v)

12. Kriminalisera rymning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju323.

13. Skydd för intagnas mänskliga rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju262 yrkande 5.

Reservation 9 (v)

14. Intagnas rätt till tandvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju262 yrkande 14.

Reservation 10 (v)

15. Personal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju262 yrkande 4 och 2006/07:Ju387.

Reservation 11 (v)

16. Häkte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju262 yrkande 6.

Reservation 12 (v)

17. Drogfria anstalter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju228 och 2006/07:Ju336.

18. Ökade behandlingsinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju262 yrkande 3.

Reservation 13 (v)

19. Kontraktsvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju292 och 2006/07:So397 yrkande 1.

20. Samarbete med andra myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So397 yrkande 2.