Krigsmaterielexporten år 2001

Utrikesutskottets betänkande 2001/02:UU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 2002

Beslut

Krigsmaterielexporten år 2001 (UU11)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel under 2001. Riksdagen avslog vidare motioner, bl.a. från allmänna motionstiden 2001, om krigsmaterielexport. Motionerna handlar främst om striktare regler för krigsmaterielexporten, men förslag finns också om att Sverige ska arbeta för gemensamma bindande EU-regler på området.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-05-14
Justering: 2002-05-21
Trycklov: 2002-05-24
Reservationer 9
Betänkande 2001/02:UU11

Krigsmaterielexporten år 2001 (UU11)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel under 2001. Utskottet föreslår vidare att riksdagen avslår motioner, bl.a. från allmänna motionstiden 2001, om krigsmaterielexport. Motionerna handlar främst om striktare regler för krigsmaterielexporten, men förslag finns också om att Sverige ska arbeta för gemensamma bindande EU-regler på området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-05-31
4

Beslut

Beslut: 2002-06-04
20 förslagspunkter, 11 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utredning av nuvarande regelverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U7 (mp) yrkandena 1 och 2 besvarad med vad utskottet anfört.

2. Demokratikriterium

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U7 yrkande 3 och motion 2001/02:U8 yrkande 8.

Reservation 1 (v, mp)

3. Mänskliga rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf398 yrkande 1.

4. Följdleveranser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 201/02:U7 yrkande 4 och motion 2001/02:U8 yrkande 11 samt förklarar motion 2001/02:U8 yrkandena 12 och 13 besvarad med vad utskottet anfört.

Reservation 2 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s125006
m77004
c16002
fp14002
kd40002
v03904
mp0000
-1001
Totalt27354022

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Slutanvändarkontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U7 yrkande 8 besvarad med vad utskottet anfört.

6. FN:s vapenhandelsregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U7 yrkande 9 besvarad med vad utskottet anfört.

7. Tolkning av nuvarande regelverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U8 yrkande 1.

8. Export av övrig krigsmateriel

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U8 yrkande 3.

Reservation 3 (v, mp)

9. Redovisningen av krigsmaterielexport

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U7 yrkande 5 och motion 2001/02:U279 yrkandena 1 och 2 samt förklarar motion 2001/02:U7 yrkande 7 besvarad med vad utskottet anfört.

10. Exportkontrollrådets verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U7 yrkande 6.

11. Offentlig redovisning av avslagsbeslut

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U8 yrkande 4.

Reservation 4 (v, mp)

12. Lätta vapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U7 yrkande 11 besvarad med vad utskottet anfört.

13. Krigsmaterielexport till enskilda stater och områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U8 yrkandena 5, 6, 14-26 samt motion 2001/02:U345 yrkande 35.

Reservation 5 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s125006
m77004
c16002
fp14002
kd40002
v13804
mp0000
-1001
Totalt27453022

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Internationella konventioner

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U7 yrkande 10.

Reservation 6 (mp)

15. Försvarsmaterielsamarbetet inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U315 yrkande 5.

Reservation 7 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s124007
m76005
c16002
fp14002
kd39102
v39004
mp0000
-1001
Totalt30916024

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. EU-gemensamma regler för krigsmaterielexport

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:U226 yrkandena 1 och 2 och 2001/02:U300 yrkande 16.

Reservation 8 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s125006
m07704
c15102
fp14002
kd40002
v39004
mp15001
-0000
Totalt24879022

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. EU:s uppförandekod

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen förklarar motion 2001/02:U8 yrkande 9 besvarad med vad utskottet anfört.

18. Samarbete mellan svenska företag och företag i andra EU-länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U8 yrkande 10.

19. Försvarsindustrins inriktning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U8 yrkandena 2 och 7.

Reservation 9 (v)

20. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2001/02:114 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 2001 till handlingarna.