Krigsmaterielexporten 1998 och 1999

Utrikesutskottets betänkande 1999/2000:UU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 maj 2000

Beslut

Krigsmaterielexporten 1998 och 1999 (UU12)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redogörelser för den svenska krigsmaterielexporten år 1998 och den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmaterial år 1999.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2000-04-25, 2000-05-09

Krigsmaterielexporten 1998 och 1999 (UU12)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redogörelser för den svenska krigsmaterielexporten år 1998 och den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmaterial år 1999.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.