Konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 juni 2014

Beslut

Social trygghet mellan Sverige och Sydkorea samordnas (SfU10)

Riksdagen har godkänt en konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea. Konventionen innehåller bestämmelser som samordnar de båda ländernas lagstiftning om ålders-, efterlevande- och invaliditetspension samt sjuk- och aktivitetsersättning. Konventionen innebär i princip inte några nya åtaganden för Sverige. Socialförsäkringsutskottet håller med regeringen om att en konvention om social trygghet behövs för att underlätta rörligheten mellan Sverige och Sydkorea.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-04-15
Justering: 2014-05-08
Betänkande publicerat: 2014-06-03
Trycklov: 2014-05-26
Reservationer 1
Betänkande 2013/14:SfU10

Social trygghet mellan Sverige och Sydkorea samordnas (SfU10)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner en konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea. Konventionen innehåller bestämmelser som samordnar de båda ländernas lagstiftning om ålders-, efterlevande- och invaliditetspension samt sjuk- och aktivitetsersättning. Konventionen innebär i princip inte några nya åtaganden för Sverige. Socialförsäkringsutskottet håller med regeringen om att en konvention om social trygghet behövs för att underlätta rörligheten mellan Sverige och Sydkorea.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-03
Debatt i kammaren: 2014-06-04
4

Beslut

Beslut: 2014-06-04
2 förslagspunkter, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 4 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Konventionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner konventionen om social trygghet av den 9 september 2013 mellan Sverige och Sydkorea samt antar regeringens förslag till lag om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M910016
MP19006
FP20004
C19004
SD01802
V17002
KD17002
Totalt27718054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


1. Konventionen

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner konventionen om social trygghet av den 9 september 2013 mellan Sverige och Sydkorea samt antar regeringens förslag till lag om konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea.


Reservation 1 (SD)