Konsumenträtt

Civilutskottets betänkande 2018/19:CU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 april 2019

Beslut

Nej till motioner om konsumenträtt (CU10)

Riksdagen sa nej till cirka 30 motioner om konsumenträtt från den allmänna motionstiden 2018. Anledningen är främst tidigare ställningstaganden och att det redan pågår arbete inom de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om telefonförsäljning, reklam som riktar sig till barn och lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. Andra områden i motionerna är köp av levande djur, bindningstider för konsumentavtal, småhusentreprenad och snabblån.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-05
Justering: 2019-03-26
Trycklov: 2019-04-01
Reservationer 12
Betänkande 2018/19:CU10

Nej till motioner om konsumenträtt (CU10)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 30 motioner om konsumenträtt från den allmänna motionstiden 2018. Anledningen är främst tidigare ställningstaganden och att det redan pågår arbete inom de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om telefonförsäljning, reklam som riktar sig till barn och lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. Andra områden i motionerna är köp av levande djur, bindningstider för konsumentavtal, småhusentreprenad och snabblån.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-03
Debatt i kammaren: 2019-04-04
4

Beslut

Beslut: 2019-04-04
13 förslagspunkter, 8 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 april 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Telefonförsäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:981 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 10 och 11,

2018/19:1741 av Sten Bergheden (M) och

2018/19:2838 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 6 i denna del.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 59 0 0 11
SD 0 0 58 4
C 0 28 0 3
V 24 0 0 4
KD 18 0 0 4
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 218 28 58 45


2. Bluffakturor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:159 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (SD)

3. Reklam riktad till barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:981 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 7 och 8 samt

2018/19:1292 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 10.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 59 0 0 11
SD 0 58 0 4
C 27 0 0 4
V 24 0 0 4
KD 18 0 0 4
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 245 58 0 46


4. Lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:901 av Annika Hirvonen Falk och Janine Alm Ericson (båda MP),

2018/19:954 av Lawen Redar (S) yrkande 2,

2018/19:1806 av Gunilla Carlsson (S),

2018/19:2120 av Anna Wallentheim m.fl. (S) och

2018/19:2121 av Aylin Fazelian m.fl. (S).

5. Reklamationsrätt och presumtionsfrist

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 44.

Reservation 5 (C)

6. Köp av levande djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1487 av Ola Johansson och Annika Qarlsson (båda C) yrkande 4.

7. Bindningstider för konsumentavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:981 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 9.

Reservation 6 (SD)

8. Småhusentreprenad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1389 av Jonas Eriksson och Emma Hult (båda MP) och

2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 22.

Reservation 7 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 59 0 0 11
SD 58 0 0 4
C 28 0 0 3
V 24 0 0 4
KD 18 0 0 4
L 0 17 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 287 17 0 45


9. Tydligare regler för fakturors förfallodatum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:197 av Johnny Skalin (SD).

10. Snabblån m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:337 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1, 2 och 5 samt

2018/19:2838 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 6 i denna del.

Reservation 8 (SD, C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 59 0 0 11
SD 0 58 0 4
C 0 28 0 3
V 24 0 0 4
KD 18 0 0 4
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 218 86 0 45


11. Resegarantisystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:928 av Sten Bergheden (M) yrkande 3.

12. Konsumentvägledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:337 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

2018/19:838 av Johanna Haraldsson (S),

2018/19:981 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 5 och

2018/19:2830 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 0 59 0 11
SD 0 0 58 4
C 28 0 0 3
V 24 0 0 4
KD 18 0 0 4
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 187 59 58 45


13. Märkningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:981 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 6,

2018/19:2691 av Henrik Vinge (SD) och

2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 18.

Reservation 11 (SD)
Reservation 12 (C)