Konsumenträtt

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 mars 2018

Beslut

Nej till motioner om konsumenträtt (CU10)

Riksdagen sa nej till motioner inom området konsumenträtt. Motionerna handlar om reklamationsrätten vid köp av varor, köp av levande djur och köp av varor i samband med hantverkstjänster. Andra motioner rör användarnas ställning i delningsekonomin, beräknade koldioxidutsläpp vid köp av resor samt betalningstider i näringslivet. Riksdagen anser bland annat att arbete redan pågår inom området eller att nuvarande regler är tillräckliga.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om konsumenträtt (CU10)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner inom området konsumenträtt. Motionerna handlar om reklamationsrätten vid köp av varor, köp av levande djur och köp av varor i samband med hantverkstjänster. Andra motioner rör användarnas ställning i delningsekonomin, beräknade koldioxidutsläpp vid köp av resor samt betalningstider i näringslivet. Utskottet menar bland annat att arbete redan pågår inom området eller att nuvarande regler är tillräckliga.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.