Konsumenträtt

Civilutskottets betänkande 2013/14:CU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 april 2014

Beslut

Riksdagen vill snabba på 30 dagars betalningstid mellan företag utan undantag (CU20)

Långa betalningstider är ett problem för många småföretag. Riksdagen vill därför snabba på lagstiftning om 30 dagars betalningstid mellan företag utan möjlighet till undantag. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen.

Företag ska betala en fordran senast 30 dagar efter det att borgenären har lämnat krav på betalning. Men det är tillåtet med längre betalningstider om borgenären uttryckligen har godkänt det. Riksdagen uppmanande våren 2013 regeringen att återkomma med förslag som ytterligare stärker små och medelstora företags ställning när det gäller betalningstider.

Riksdagen konstaterar att det nu har gått över ett år sedan detta tillkännagivande. Justitiedepartementet utarbetade redan våren 2013 ett förslag på tvingande regler. Riksdagen anser att det är mycket anmärkningsvärt att regeringen ännu inte återkommit med något lagförslag. Regeringen bör snarast återkomma med de efterfrågade lagförslagen. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Socialdemokraterna.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2013 om konsumenträtt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion 2013/14:N423 yrkande 4. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2014-02-06, 2014-02-18

Civilutskottet vill snabba på 30 dagars betalningstid mellan företag utan undantag (CU20)

Långa betalningstider är ett problem för många småföretag. Civilutskottet vill därför snabba på lagstiftning om 30 dagars betalningstid mellan företag utan möjlighet till undantag. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen.

Företag ska betala en fordran senast 30 dagar efter det att borgenären har lämnat krav på betalning. Men det är tillåtet med längre betalningstider om borgenären uttryckligen har godkänt det. Riksdagen uppmanande våren 2013 regeringen att återkomma med förslag som ytterligare stärker små och medelstora företags ställning när det gäller betalningstider.

Civilutskottet konstaterar att det nu har gått över ett år sedan riksdagens tillkännagivande. Justitiedepartementet utarbetade redan våren 2013 ett förslag på tvingande regler. Utskottet anser att det är mycket anmärkningsvärt att regeringen ännu inte återkommit till riksdagen med något lagförslag. Regeringen bör snarast återkomma med de efterfrågade lagförslagen. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Socialdemokraterna.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2013 om konsumenträtt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.