Konsumenträtt

Civilutskottets bet 2012/13:CU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 2013

Beslut

Nej till motioner om konsumenträtt (CU13)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om konsumentpolitiska och konsumenträttsliga frågor. Motionerna handlar bland annat om sms-lån, förslag om att införa en konsumentbalk, Allmänna reklamationsnämnden, resegarantisystemet, prisinformation och konsumentskyddet i offentlig verksamhet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

46 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-03-05
Justering: 2013-04-25
Betänkande publicerat: 2013-05-06
Trycklov: 2013-05-03
Reservationer 3
bet 2012/13:CU13

Alla beredningar i utskottet

2013-03-05, 2013-02-14

Nej till motioner om konsumenträtt (CU13)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om konsumentpolitiska och konsumenträttsliga frågor. Motionerna handlar bland annat om sms-lån, förslag om att införa en konsumentbalk, Allmänna reklamationsnämnden, resegarantisystemet, prisinformation och konsumentskyddet i offentlig verksamhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-15
4

Beslut

Beslut: 2013-05-15
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 maj 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sms-lån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Fi263, 2012/13:C206 yrkandena 6-8, 2012/13:C219, 2012/13:C223, 2012/13:C251, 2012/13:C282, 2012/13:C287, 2012/13:C369, 2012/13:C377, 2012/13:C390 yrkande 2, 2012/13:C401, 2012/13:C410, 2012/13:C414 och 2012/13:C417.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M100007
MP24001
FP18006
C20003
SD01901
V00172
KD18001
Totalt277191736

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Införande av en konsumentbalk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:C435.

3. Allmänna reklamationsnämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:C444 yrkande 5.

Reservation 3 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M100007
MP02302
FP18006
C20003
SD19001
V01702
KD18001
Totalt27240037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Resegarantisystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:C261 yrkande 1.

5. Prisinformation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:C226.

6. Konsumentskyddet i offentlig verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:C444 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkande 9.

7. Övriga motionsförslag - förenklad beredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:C202 av Marianne Berg m.fl. (V) yrkandena 1-3,
2012/13:C203 av Lars-Axel Nordell och Roland Utbult (båda KD) yrkande 2,
2012/13:C206 av Marianne Berg m.fl. (V) yrkandena 2-4 och 9-12,
2012/13:C215 av Lars-Arne Staxäng m.fl. (M),
2012/13:C216 av Sten Bergheden (M),
2012/13:C221 av Hans Hoff (S),
2012/13:C222 av Hans Hoff (S),
2012/13:C233 av Hannah Bergstedt och Fredrik Lundh Sammeli (båda S),
2012/13:C239 av Elin Lundgren (S),
2012/13:C244 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1 och 3,
2012/13:C250 av Christer Winbäck (FP),
2012/13:C254 av Johan Löfstrand och Louise Malmström (båda S),
2012/13:C255 av Peter Jeppsson (S),
2012/13:C262 av Anna Wallén (S),
2012/13:C266 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S),
2012/13:C277 av Suzanne Svensson (S),
2012/13:C286 av Ulf Nilsson och Christer Winbäck (båda FP),
2012/13:C291 av Marie Nordén m.fl. (S),
2012/13:C295 av Anton Abele (M),
2012/13:C307 av Anders Karlsson och Peter Persson (båda S),
2012/13:C363 av Johnny Skalin (SD),
2012/13:C372 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S),
2012/13:C373 av Åsa Lindestam (S),
2012/13:C378 av Krister Örnfjäder (S),
2012/13:C379 av Thomas Strand (S),
2012/13:C390 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkandena 3-7,
2012/13:C395 av Hillevi Larsson m.fl. (S),
2012/13:C397 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S),
2012/13:C418 av Johan Hedin (C),
2012/13:C434 av Erik Almqvist (SD) och
2012/13:C444 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkandena 1 och 3.