Konsumenträtt

Civilutskottets betänkande 2011/12:CU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 april 2012

Beslut

Nej till motioner om konsumenträtt (CU15)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om konsumentpolitik och konsumenträtt. Motionerna handlar bland annat om bluffakturor, obeställd reklam och telefonförsäljning, konsumentkrediter, reklam riktad till barn, lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam och leksakers säkerhet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2012-03-13, 2012-02-23

Nej till motioner om konsumenträtt (CU15)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om konsumentpolitik och konsumenträtt. Motionerna handla bland annat om bluffakturor, obeställd reklam och telefonförsäljning, konsumentkrediter, reklam riktad till barn, lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam och leksakers säkerhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.