Konsumenträtt och överskuldsättning

Civilutskottets bet 2014/15:CU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 april 2015

Beslut

Skärpta krav för att få kalla sig oberoende finansiell rådgivare samt uppföljning av lagstiftningen om sms-lån (CU11)

Riksdagen tycker att det är viktigt att stärka konsumentskyddet vid finansiell rådgivning. En del i detta arbete är att undanröja de intressekonflikter som kan uppkomma vid rådgivning till konsumenter. Riksdagen uppmanade regeringen att snarast återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär skärpta krav för att någon ska få kalla sig oberoende rådgivare.

Under senare år har det införts lagstiftning för att stärka konsumentskyddet vid kreditgivning och minska de negativa följderna av snabblån. Bland annat infördes regler i konsumentkreditlagen under 2014. Riksdagen uppmanade regeringen att göra en uppföljning av den lagstiftning som införts, för att ta reda på om den har haft den effekt som avsågs.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 som bland annat handlar om obeställd reklam och telefonförsäljning, bluffakturor, reklam riktad till barn, lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam, konsumentvägledning, finansiella rådgivare, miljömärkning av produkter samt frågor om överskuldsättning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion angående finansiella rådgivare och till motion angående SMS-lån. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

33 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-03-12
Justering: 2015-04-09
Trycklov: 2015-04-16
Reservationer 6
bet 2014/15:CU11

Alla beredningar i utskottet

2015-03-12, 2015-02-10

Skärpta krav för att få kalla sig oberoende finansiell rådgivare samt uppföljning av lagstiftningen om sms-lån (CU11)

Civilutskottet tycker att det är viktigt att stärka konsumentskyddet vid finansiell rådgivning. En del i detta arbete är att undanröja de intressekonflikter som kan uppkomma vid rådgivning till konsumenter. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att snarast återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär skärpta krav för att någon ska få kalla sig oberoende rådgivare.

Under senare år har det införts lagstiftning för att stärka konsumentskyddet vid kreditgivning och minska de negativa följderna av snabblån. Bland annat infördes regler i konsumentkreditlagen under 2014. En majoritet i utskottet anser riksdagen ska uppmana regeringen att göra en uppföljning av den lagstiftning som införts, för att ta reda på om den har haft den effekt som avsågs.

Civilutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 som bland annat handlar om obeställd reklam och telefonförsäljning, bluffakturor, reklam riktad till barn, lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam, konsumentvägledning, finansiella rådgivare, miljömärkning av produkter samt frågor om överskuldsättning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-04-21
Debatt i kammaren: 2015-04-22
4

Beslut

Beslut: 2015-04-23
15 förslagspunkter, 12 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 23 april 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Obeställd reklam och telefonförsäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2518 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4,

2014/15:2920 av Sara-Lena Bjälkö (SD),

2014/15:1274 av Sten Bergheden (M),

2014/15:2428 av Ola Johansson (C) yrkandena 1 och 2,

2014/15:825 av Per-Ingvar Johnsson (C) och

2014/15:1974 av Annika Lillemets och Valter Mutt (MP) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 88 0 0 25
M 66 0 0 18
SD 1 37 0 11
MP 20 0 0 5
C 16 0 0 6
V 19 0 0 2
KD 12 0 0 4
Totalt 237 37 0 75


2. Bluffakturor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

3. Reklam riktad till barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

4. Lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

5. Försäljning av hästar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Kostnadsansvaret vid byggfel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

7. Hantverkstjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

8. Tydligare regler för fakturors förfallodatum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

9. Preskriptionsavbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2952 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M).

Reservation 2 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 88 0 0 25
M 0 66 0 18
SD 38 0 0 11
MP 20 0 0 5
C 16 0 0 6
V 19 0 0 2
KD 12 0 0 4
Totalt 208 66 0 75


10. Resegarantisystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

11. Konsumentvägledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

12. Finansiella rådgivare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför.
Riksdagen bifaller motion

2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 21.

13. Miljömärkning av produkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

14. Sms-lån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om en uppföljning av den lagstiftning som införts för att stärka konsumentskyddet vid kreditgivning och minska de negativa följderna av snabblån.
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:133 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 4-6,

2014/15:436 av Hans Hoff (S),

2014/15:965 av Jan Ericson (M),

2014/15:1439 av Peter Jeppsson m.fl. (S),

2014/15:1534 av Elisabeth Svantesson och Lotta Finstorp (M),

2014/15:2083 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S),

2014/15:2428 av Ola Johansson (C) yrkande 3 och

2014/15:2518 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt

bifaller motion

2014/15:2985 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 88 0 0 25
M 66 0 0 18
SD 0 0 38 11
MP 20 0 0 5
C 16 0 0 6
V 0 19 0 2
KD 12 0 0 4
Totalt 217 19 38 75


15. Överskuldsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:133 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1-3,

2014/15:1386 av Cecilia Magnusson och Ulf Berg (M),

2014/15:2305 av Jörgen Andersson (M),

2014/15:2518 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 5,

2014/15:2929 av Mikael Eskilandersson och Jonas Millard (SD) och

2014/15:2985 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (V)