Konsumentpolitikens mål och inriktning, m.m.

LUs betänkande 1994/95:LU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.