Konsumentpolitiken i EU - mål och inriktning för det svenska arbetet

LUs betänkande 1995/96:LU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.