Konsumentfrågor

LUs betänkande 2003/04:LU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 2004

Beslut

Motioner om konsumentfrågor (LU8)

Riksdagen sade nej till motioner om konsumentpolitik och konsumenträtt. Motionerna handlar om bl.a. mål och inriktning för konsumentpolitiken, det svenska arbetet med konsumentfrågor inom EU, konsumenträttens tillämpning inom offentlig sektor, e-handel, olika former av marknadsföring och märkning, resegarantilagen, konsumentvägledning, konsumentorganisationer och tvistlösning utom domstol. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

32 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2003-11-25
Justering: 2004-02-19
Betänkande publicerat: 2004-03-09
Trycklov: 2004-03-09
Reservationer 21
Betänkande 2003/04:LU8

Alla beredningar i utskottet

2003-11-25, 2003-11-18

Motioner om konsumentfrågor (LU8)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om konsumentpolitik och konsumenträtt. Motionerna handlar om bl.a. mål och inriktning för konsumentpolitiken, det svenska arbetet med konsumentfrågor inom EU, konsumenträttens tillämpning inom offentlig sektor, e-handel, olika former av marknadsföring och märkning, resegarantilagen, konsumentvägledning, konsumentorganisationer och tvistlösning utom domstol. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-03-18
4

Beslut

Beslut: 2004-03-18
29 förslagspunkter, 23 acklamationer, 6 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål och inriktning för konsumentpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L292 yrkande 1, 2003/04:L351 yrkandena 1 och 2 och 2003/04:L353 yrkandena 1 och 3.

Reservation 1 (m, fp, kd)
Reservation 2 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1020042
m036019
c00139
fp032016
kd02409
v22008
mp14003
-0000
Totalt1389213106

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Konsumentpolitiken inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L263.

3. Utformningen av EU-lagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L351 yrkande 3.

Reservation 3 (fp)

4. Konsumentverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L351 yrkande 11 och 2003/04:L353 yrkande 5.

Reservation 4 (m, fp, kd)

5. Införande av konsumentbalk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L308 i denna del.

6. Lagkostnadskommission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L353 yrkande 9.

Reservation 5 (m)

7. Konsumenträtt inom offentlig verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L292 yrkandena 2 och 3, 2003/04:L343, 2003/04:L351 yrkandena 5 och 6 och 2003/04:L353 yrkande 10.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s990045
m036019
c012010
fp032016
kd02409
v22008
mp01403
-0000
Totalt1211180110

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Konsumenttjänstlagen och avreglerade tjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L283 yrkande 4.

9. E-handel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L281, 2003/04:L326 yrkandena 1 och 2 och 2003/04:T561 yrkande 5.

Reservation 7 (fp)

10. Resegarantisystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L223, 2003/04:L225, 2003/04:L292 yrkande 4 och 2003/04:N337 yrkande 3.

Reservation 8 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s980046
m036019
c01309
fp032016
kd02409
v22008
mp01403
-0000
Totalt1201190110

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Konsumentvägledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L282 yrkande 3 i denna del, 2003/04:L283 yrkande 1 och 2003/04:L351 yrkandena 9 och 12.

Reservation 9 (fp, kd)
Reservation 10 (v)
Reservation 11 (c)

12. Konsumentorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L283 yrkande 3, 2003/04:L308 i denna del, 2003/04:L309 i denna del och 2003/04:MJ432 yrkande 11.

Reservation 12 (fp)

13. Etisk märkning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L309 i denna del och 2003/04:L353 yrkande 12.

Reservation 13 (m)

14. Funktionshindrade konsumenter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L351 yrkande 8.

Reservation 14 (fp)

15. Överskuldsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L282 yrkande 3 och 2003/04:L351 yrkande 10.

Reservation 15 (fp, v)

16. Könsdiskriminerande reklam

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L337, 2003/04:L348 och 2003/04:So419 yrkande 1.

Reservation 16 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1040040
m350020
c13009
fp320016
kd23019
v02208
mp01403
-0000
Totalt207361105

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Reklam riktad till barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:L234 yrkandena 1 och 2 och 2003/04:L352 yrkandena 2 och 3.

18. Marknadsföring av ekologiskt odlade produkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L256.

Reservation 17 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1040040
m360019
c13009
fp320016
kd24009
v12108
mp01403
-0000
Totalt210350104

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. Märkning av djurtestade produkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L270 yrkandena 1 och 2.

Reservation 18 (v)

20. Märkning av hund- och kattskinn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ405 yrkande 3.

Reservation 19 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1020042
m350020
c12109
fp311016
kd24009
v02208
mp01403
-0000
Totalt204380107

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

21. Märkning av manipulerade fotografier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L339.

Reservation 20 (v)

22. Redovisning av omräkningskurs

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L271.

23. Dolda avgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L286.

24. Konsumentinformation om bilars bränsleförbrukning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L311.

25. Försäljning av sprejburkar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L324.

26. Försäljning av butangas

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L338.

27. Tvistlösning utom domstol

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L353 yrkande 11.

Reservation 21 (m)

28. Stöldgods

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L231.

29. S.k. doggybag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:L241.