Konstnärsfrågor

Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2006

Beslut

Regeringen ska undersöka om konstnärer ska få förhandla om visningsersättning (KrU10)

Regeringen ska undersöka om bild- och formkonstnärer ska få rätt att förhandla med regeringen om den individuella visningsersättningen på samma sätt som författare. Den individuella visningsersättningen ska kompensera konstnärer för att de inte får betalt när konstverk som de har sålt visas offentligt. Författarna har sedan 1985 rätt att förhandla med regeringen om biblioteksersättningen. Riksdagen menar att det kanske vore rättvisare om konstnärerna fick samma möjlighet. Regeringen ska undersöka vilket behov som kan finnas av att införa en sådan rätt och vilka effekter den kan få. En avgörande förutsättning är att konstnärerna själva är intresserade av att få rätt att förhandla. Riksdagen sade dessutom nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om konstnärsfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motionsförslag om förhandlingsrätt för individuell visningsersättning (punkt 4). I övrigt avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Regeringen ska undersöka om konstnärer ska få förhandla om visningsersättning (KrU10)

Regeringen ska undersöka om bild- och formkonstnärer ska få rätt att förhandla med regeringen om den individuella visningsersättningen på samma sätt som författare. Kulturutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen ett sådant uppdrag. Den individuella visningsersättningen ska kompensera konstnärer för att de inte får betalt när konstverk som de har sålt visas offentligt. Författarna har sedan 1985 rätt att förhandla med regeringen om biblioteksersättningen. Kulturutskottet menar att det kanske vore rättvisare om konstnärerna fick samma möjlighet. Regeringen ska undersöka vilket behov som kan finnas av att införa en sådan rätt och vilka effekter den kan få. En avgörande förutsättning är att konstnärerna själva är intresserade av att få rätt att förhandla. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om konstnärsfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.