Konstnärsfrågor - särskild ordning

Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 mars 2006

Beslut

Nej till motioner om konstnärsfrågor (KrU18)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om konstnärsfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om konstnärsfrågor (KrU18)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om konstnärsfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.