Konstarter och kulturskapares villkor

Kulturutskottets betänkande 2015/16:KrU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2016

Beslut

Nej till motioner om konstarter och kulturskapares villkor (KrU7)

Riksdagen sa nej till ett antal motioner om bland annat litteraturfrämjande, biblioteksfrågor, språkfrågor och kulturskapares villkor.

Anledningen till att riksdagen sa nej är bland annat att det pågår arbete inom området samt att vissa av motionerna redan är tillgodosedda.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-02-23
Justering: 2016-03-22
Trycklov: 2016-03-31
Reservationer 12
Betänkande 2015/16:KrU7

Alla beredningar i utskottet

2016-02-23

Nej till motioner om konstarter och kulturskapares villkor (KrU7)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett antal motioner om bland annat litteraturfrämjande, biblioteksfrågor, språkfrågor och kulturskapares villkor.

Anledningen till att utskottet vill att riksdagen säger nej är bland annat att det pågår arbete inom området samt att vissa av motionerna redan är tillgodosedda.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-04-05
Debatt i kammaren: 2016-04-06
4

Beslut

Beslut: 2016-04-06
21 förslagspunkter, 18 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 april 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En bok för alla

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1525 av Peter Persson (S) yrkande 1.

2. Klassikerlista

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2258 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 1 (SD, L, KD)

3. Översättning av svensk litteratur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1525 av Peter Persson (S) yrkande 6.

4. Bibliotekens driftsformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2258 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 9
SD 37 0 0 11
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 16 1 0 2
KD 0 15 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 291 16 0 42


5. Bokbestånd på olika språk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1525 av Peter Persson (S) yrkande 5.

6. Biblioteksverksamhet inom sjukvård och äldreomsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1525 av Peter Persson (S) yrkande 4.

7. Arbetsplatsbibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1525 av Peter Persson (S) yrkande 3.

8. Nationellt lånekort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1840 av Aron Emilsson m.fl. (SD).

Reservation 3 (SD)

9. Punktskrift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:809 av Thomas Strand (S) yrkande 1 och

2015/16:1854 av Aron Emilsson m.fl. (SD).

Reservation 4 (SD)

10. Teckenspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1193 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkandena 1 och 2.

11. Samiska

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2545 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 3 och

2015/16:2551 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD).

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 9
SD 0 38 0 10
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 270 38 0 41


12. Dialekter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2555 av Runar Filper m.fl. (SD).

Reservation 6 (SD)

13. Nordisk språkförståelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1855 av Richard Jomshof m.fl. (SD).

Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 9
SD 0 38 0 10
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 270 38 0 41


14. Kulturskaparnas kulturella frihet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2258 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 22.

Reservation 8 (KD)

15. Konstnärsfond

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1137 av Niclas Malmberg (MP).

16. MU-avtalet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2258 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 23.

Reservation 9 (KD)

17. Stärka det konstnärliga företagandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2258 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 24.

Reservation 10 (KD)

18. Reklamfri kollektivtrafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:50 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 11 (V)

19. Stärka bokhandlare och antikvariat på landsbygden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1525 av Peter Persson (S) yrkande 2.

20. Nordens hus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1851 av Aron Emilsson m.fl. (SD).

Reservation 12 (SD)

21. Motionsyrkanden som bereds i förenklad form

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:50 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkandena 1, 2 och 4,

2015/16:292 av Jan R Andersson (M) och

2015/16:1852 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.