Konkurrens på spåret

Trafikutskottets betänkande 2008/09:TU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2009

Beslut

SJ:s ensamrätt på spårtrafik upphävs (TU18)

Riksdagen beslutade om en stegvis öppning av marknaden för persontrafik på järnväg. Inledningsvis öppnas veckosluts- och helgtrafiken för andra aktörer den 1 juli 2009. Därefter öppnas marknaden för internationell persontrafik. Marknaden ska vara helt öppen från den 1 oktober 2010. För att underlätta för resenärer att hitta information om resealternativ ska de som utför eller organiserar trafik vara skyldiga att lämna information om sitt trafikutbud till ett gemensamt system för trafikantinformation.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2009-05-12
Justering: 2009-05-19
Betänkande publicerat: 2009-06-01
Trycklov: 2009-06-01
Reservationer 3
Betänkande 2008/09:TU18

Alla beredningar i utskottet

2009-05-12, 2009-04-23

Konkurrens på spåret (TU18)

Regeringen föreslår en stegvis öppning av marknaden för persontrafik på järnväg. Inledningsvis öppnas veckosluts- och helgtrafiken för andra aktörer den 1 juli 2009. Därefter öppnas marknaden för internationell persontrafik. Marknaden ska vara helt öppen från och med 1 oktober 2010. Syftet med lagförslagen är att tillgodose resenärernas krav på trafikutbudet. För att underlätta för resenärer att hitta information om resealternativ ska de som utför eller organiserar trafik vara skyldiga att lämna information om sitt trafikutbud till ett gemensamt system för trafikantinformation. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-06-12
4

Beslut

Beslut: 2009-06-16
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Marknadsöppning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
dels godkänner regeringens förslag om att upphäva SJ AB:s ensamrätt att utföra persontrafik på kommersiell grund på järnvägsnät som förvaltas av staten,
dels antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i järnvägslagen (2004:519),
b) lag om ändring i järnvägslagen (2004:519).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:176 punkterna 1-3 och avslår motionerna
2008/09:T16 av Peter Pedersen m.fl. (v, s, mp) yrkande 1,
2008/09:T219 av Cecilia Wikström i Uppsala (fp) yrkande 2,
2008/09:T291 av Lars Tysklind (fp),
2008/09:T347 av Hans Backman och Cecilia Wikström i Uppsala (båda fp),
2008/09:T466 av Lennart Pettersson m.fl. (c) och
2008/09:T528 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkande 12.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m860011
c26003
fp25003
kd18006
v01903
mp01900
Totalt155151043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Resanderåd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:T16 av Peter Pedersen m.fl. (v, s, mp) yrkande 5.

Reservation 2 (s, v, mp)

3. Övriga åtgärder på järnvägsområdet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:T16 av Peter Pedersen m.fl. (v, s, mp) yrkandena 2-4.

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m870010
c26003
fp25003
kd18006
v01903
mp01900
Totalt156150043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag