Kompletterande bestämmelser till EU:s gaslagringsförordning

Näringsutskottets betänkande 2022/23:NU17

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 31 maj 2023

Nästa händelse: Bordläggning 29 maj 2023

Utskottets förslag

Nya krav för att lagra och leverera naturgas (NU17)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om nya krav för lagring och leverans av naturgas. Förslagen bygger på ändringar i två EU-förordningar som rör gaslagring och innebär bland annat att den som har en lagringsanläggning för gas eller avser att ta en sådan anläggning i drift ska vara certifierad.

Utskottet föreslår även att riksdagen säger nej till de 127 förslag i motioner som rör olika energipolitiska frågor och som kommit in under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar bland annat om energipolitikens inriktning, kärnkraft, energieffektivisering, energiforskning och om olika typer av förnybar energi. Utskottet hänvisar bland annat till den förda politiken, pågående insatser och utredningar.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2023.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-04-13, 2023-05-23

Nya krav för att lagra och leverera naturgas (NU17)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om nya krav för lagring och leverans av naturgas. Förslagen bygger på ändringar i två EU-förordningar som rör gaslagring och innebär bland annat att den som har en lagringsanläggning för gas eller avser att ta en sådan anläggning i drift ska vara certifierad.

Utskottet föreslår även att riksdagen säger nej till de 127 förslag i motioner som rör olika energipolitiska frågor och som kommit in under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar bland annat om energipolitikens inriktning, kärnkraft, energieffektivisering, energiforskning och om olika typer av förnybar energi. Utskottet hänvisar bland annat till den förda politiken, pågående insatser och utredningar.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2023.

Förslagspunkter

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i naturgaslagen (2005:403),
2. lag om ändring i lagen (2011:711) om certifiering av vissa naturgasföretag,
3. lag om ändring i lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:89 punkterna 1-3.

2. Blocköverskridande energisamtal

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:1123 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkande 14,

2022/23:1424 av Adnan Dibrani och Jennie Nilsson (båda S) yrkande 1 och

2022/23:2190 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 116.

Reservation 1 (S, C)
Reservation 2 (MP)

3. Övrigt om energipolitikens inriktning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:36 av Per Bolund m.fl. (MP) yrkande 26,

2022/23:936 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 3,

2022/23:964 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 1,

2022/23:1120 av Catarina Deremar m.fl. (C) yrkande 12,

2022/23:1123 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkandena 12 och 13,

2022/23:1504 av Dzenan Cisija och Amalia Rud Pedersen (båda S),

2022/23:1593 av Sofia Amloh m.fl. (S),

2022/23:1982 av Aylin Fazelian m.fl. (S),

2022/23:2175 av Per Bolund m.fl. (MP) yrkandena 7, 8, 44 och 58 samt

2022/23:2190 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 7, 59, 69, 113-115, 117 och 120.

Reservation 3 (C)
Reservation 4 (MP)
Reservation 5 (S)

4. Kärnkraft

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:412 av Erik Hellsborn (SD),

2022/23:729 av Mats Nordberg (SD) yrkandena 1, 2, 4 och 5,

2022/23:1513 av Larry Söder (KD),

2022/23:1792 av Ulrika Heindorff m.fl. (M) yrkande 6,

2022/23:1820 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2022/23:2065 av Jörgen Grubb m.fl. (SD),

2022/23:2067 av David Perez m.fl. (SD),

2022/23:2190 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 158 och

2022/23:2262 av Emma Berginger m.fl. (MP) yrkande 27.

Reservation 6 (S, C)
Reservation 7 (MP)

5. Vattenkraft

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:944 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 1,

2022/23:1123 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkande 15 och

2022/23:2190 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 155.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (C)

6. Åtgärder för snabbare utbyggnad av vindkraft

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:2190 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 134 och 136.

Reservation 10 (S, C)

7. Övrigt om vindkraft

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:36 av Per Bolund m.fl. (MP) yrkande 1,

2022/23:1641 av Martina Johansson och Mikael Larsson (båda C) yrkande 1,

2022/23:2175 av Per Bolund m.fl. (MP) yrkande 14 och

2022/23:2190 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 132, 137 och 138.

Reservation 11 (C)
Reservation 12 (MP)

8. Biobränslen och biodrivmedel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:853 av Ulrika Heie m.fl. (C) yrkandena 50-52,

2022/23:854 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 30,

2022/23:1235 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 5 i denna del,

2022/23:1672 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 48 och 49,

2022/23:2073 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) yrkandena 17 och 20,

2022/23:2112 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) yrkande 10,

2022/23:2175 av Per Bolund m.fl. (MP) yrkandena 51 och 52 samt

2022/23:2190 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 9, 10, 94, 95 och 100.

Reservation 13 (S)
Reservation 14 (V)
Reservation 15 (C)
Reservation 16 (MP)

9. Solenergi

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:36 av Per Bolund m.fl. (MP) yrkandena 2, 3, 12 och 13,

2022/23:1235 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 18,

2022/23:2112 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) yrkande 7,

2022/23:2175 av Per Bolund m.fl. (MP) yrkandena 46 och 47,

2022/23:2190 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 146, 148 och 149 samt

2022/23:2262 av Emma Berginger m.fl. (MP) yrkandena 28 och 31.

Reservation 17 (S)
Reservation 18 (V)
Reservation 19 (C)
Reservation 20 (MP)

10. Vätgas och elektrobränslen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:1183 av Malin Larsson och Peder Björk (båda S),

2022/23:1235 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkandena 11 och 13-15,

2022/23:1822 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,

2022/23:2112 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) yrkande 11,

2022/23:2175 av Per Bolund m.fl. (MP) yrkande 50 och

2022/23:2190 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 124 och 125.

Reservation 21 (S)
Reservation 22 (V)
Reservation 23 (C)
Reservation 24 (MP)

11. Biogas

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:853 av Ulrika Heie m.fl. (C) yrkandena 55-57,

2022/23:1235 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 5 i denna del,

2022/23:1672 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 7 och

2022/23:2190 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 107-111.

Reservation 25 (V)
Reservation 26 (C)

12. Energieffektivisering

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:36 av Per Bolund m.fl. (MP) yrkandena 16, 18 och 19,

2022/23:1235 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 22,

2022/23:2112 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) yrkande 8,

2022/23:2175 av Per Bolund m.fl. (MP) yrkandena 54-56 och

2022/23:2190 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 126.

Reservation 27 (S)
Reservation 28 (V)
Reservation 29 (C)
Reservation 30 (MP)

13. Värme och kraftvärme

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:36 av Per Bolund m.fl. (MP) yrkande 28,

2022/23:2175 av Per Bolund m.fl. (MP) yrkande 48 och

2022/23:2190 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 141.

Reservation 31 (C)
Reservation 32 (MP)

14. Energiforskning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:150 av Eva Lindh (S),

2022/23:998 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 15 och 26,

2022/23:1235 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 12,

2022/23:1411 av Johan Hultberg (M) yrkande 14,

2022/23:2140 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) yrkande 42 och

2022/23:2190 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 157.

Reservation 33 (S)
Reservation 34 (SD)
Reservation 35 (V)
Reservation 36 (C)

15. Beredskapslagring av vissa bränslen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:850 av Mikael Larsson m.fl. (C) yrkande 11,

2022/23:853 av Ulrika Heie m.fl. (C) yrkande 59,

2022/23:2190 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 101 och

2022/23:2262 av Emma Berginger m.fl. (MP) yrkande 33.

Reservation 37 (C)
Reservation 38 (MP)

16. Torvutvinning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:944 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5,

2022/23:968 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 4 och 12 samt

2022/23:2175 av Per Bolund m.fl. (MP) yrkande 45.

Reservation 39 (SD)
Reservation 40 (MP)

17. Energideklaration av lätta fordon

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:2190 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 82.

Reservation 41 (C)