Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång

Trafikutskottets betänkande 2021/22:TU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 februari 2022

Beslut

Kompletterande regler till EU:s förordning om en gemensam digital ingång ska införas (TU3)

En ny lag med kompletterande regler införs för att anpassa svensk lag efter EU:s förordning om en gemensam digital ingång. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Den gemensamma digitala ingången är en del av EU:s strategi för den inre marknaden och den fria rörligheten för människor, varor, tjänster och kapital. Ingången ska ge privatpersoner och företag tillgång till information, förfaranden och hjälp- och problemlösningstjänster online.

Förslaget till kompletterande regler innebär bland annat att regeringen får befogenhet att utse vilka förvaltningsmyndigheter, kommunala myndigheter och enskilda organ som ska vara behöriga myndigheter eller nationella samordnare, samt vilka uppgifter en samordnare ska ha. Syftet är att få till en långsiktigt fungerande struktur och organisation som tydliggör ansvarsfördelningen mellan de aktörer som omfattas av EU-förordningen.

Lagändringarna börjar i huvudsak gälla den 1 april 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Kompletterande regler till EU:s förordning om en gemensam digital ingång ska införas (TU3)

En ny lag med kompletterande regler införs för att anpassa svensk lag efter EU:s förordning om en gemensam digital ingång. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Den gemensamma digitala ingången är en del av EU:s strategi för den inre marknaden och den fria rörligheten för människor, varor, tjänster och kapital. Ingången ska ge privatpersoner och företag tillgång till information, förfaranden och hjälp- och problemlösningstjänster online.

Förslaget till kompletterande regler innebär bland annat att regeringen får befogenhet att utse vilka förvaltningsmyndigheter, kommunala myndigheter och enskilda organ som ska vara behöriga myndigheter eller nationella samordnare, samt vilka uppgifter en samordnare ska ha. Syftet är att få till en långsiktigt fungerande struktur och organisation som tydliggör ansvarsfördelningen mellan de aktörer som omfattas av EU-förordningen.

Lagändringarna föreslås i huvudsak börja gälla den 1 april 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.