Kompetensförsörjning, e-hälsa och beredskap

Socialutskottets betänkande 2022/23:SoU14

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 27 april 2023

Nästa händelse: Beredning 13 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-03-23, 2023-04-13