Kommunala och regionala frågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU34

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 maj 2022

Beslut

Nej till motioner om kommunala och regionala frågor (KU34)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 80 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 och 2021.

Motionerna handlar bland annat om det kommunala självstyret, försökskommuner, kommunsamverkan och kommunsammanslagningar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-05, 2022-04-28

Nej till motioner om kommunala och regionala frågor (KU34)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 80 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 och 2021.

Motionerna handlar bland annat om det kommunala självstyret, försökskommuner, kommunsamverkan och kommunsammanslagningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.