Kommunala och regionala frågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2020

Beslut

Nej till motioner om kommunala och regionala frågor (KU15)

Riksdagen sa nej till ett fyrtiotal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om kommunala och regionala frågor, bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlade bland annat om den kommunala självstyrelsen, ett nytt frikommunförsök, kommunindelningen, villkoren för förtroendevalda, byte av partitillhörighet och ersättare i fullmäktige, delegation av beslutanderätt, partistöd och icke tillsatta mandat samt representationen i styrelsen, nämnder och utskott.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-03-12
Justering: 2020-04-02
Trycklov: 2020-04-06
Reservationer 6
Betänkande 2019/20:KU15

Nej till motioner om kommunala och regionala frågor (KU15)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett fyrtiotal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019 om kommunala och regionala frågor, bland annat eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Motionerna handlar bland annat om den kommunala självstyrelsen, ett nytt frikommunförsök, kommunindelningen, villkoren för förtroendevalda, byte av partitillhörighet och ersättare i fullmäktige, delegation av beslutanderätt, partistöd och icke tillsatta mandat samt representationen i styrelsen, nämnder och utskott.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-15
Debatt i kammaren: 2020-04-16
4

Beslut

Beslut: 2020-04-16
15 förslagspunkter, 12 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 april 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den kommunala självstyrelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:547 av Matheus Enholm m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 45 10 0 294


2. Nytt frikommunförsök

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 24.

Reservation 2 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 44 11 0 294


3. Kommunindelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2199 av Lars-Arne Staxäng (M).

4. Undantag från lokaliseringsprincipen för bredbandsutbyggnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1313 av Betty Malmberg och Lars-Arne Staxäng (båda M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 57,

2019/20:2718 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 32 och

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 89.

Reservation 3 (M, KD)

5. Villkoren för förtroendevalda m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1727 av Emma Carlsson Löfdahl (-) och

2019/20:2450 av Rasmus Ling (MP) yrkandena 1 och 2.

6. Byte av partitillhörighet och ersättare i fullmäktige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:547 av Matheus Enholm m.fl. (SD) yrkande 4 och

2019/20:3168 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3.

Reservation 4 (SD)

7. Delegation av beslutanderätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:154 av Ola Möller (S).

8. Partistöd och icke tillsatta mandat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1443 av Denis Begic (S).

9. Representation i styrelsen, nämnder och utskott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1050 av Björn Petersson och Tomas Kronståhl (båda S) och

2019/20:3168 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1.

10. Kommunala budgetar i ett beslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2468 av Rasmus Ling (MP).

11. Utdelning ur kommunala bolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:215 av Hampus Hagman (KD).

12. Regionalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1677 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1-3 och

2019/20:3245 av Linda Ylivainio m.fl. (C) yrkande 6.

13. Lokalt brottsförebyggande arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2016 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 9 och

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 8.

Reservation 5 (C)
Reservation 6 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 15 0 0 85
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 46 5 3 295


14. Turistöversiktsplan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:241 av Martina Johansson och Peter Helander (båda C) yrkande 1.

15. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:547 av Matheus Enholm m.fl. (SD) yrkandena 2, 3 och 5-9,

2019/20:804 av Staffan Eklöf (SD),

2019/20:1165 av Niklas Wykman och Carl-Oskar Bohlin (båda M),

2019/20:2097 av Robert Hannah (L) yrkandena 2 och 3,

2019/20:3168 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 4 och 5 samt

2019/20:3216 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 2.