Kommunala och regionala frågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 februari 2014

Beslut

Nej till motioner om kommunala och regionala frågor (KU12)

Riksdagen sa nej till motioner om kommunala och regionala frågor från allmänna motionstiden 2013. Motionerna handlar bland annat om oberoende kommunal revision, kommunal tolkförmedling, representation i nämnder, utskott och styrelser samt rätten att överklaga kommunala beslut. Andra motioner tar upp frågor som rör rekrytering till kommunala myndigheter, kommunindelning och kommunal samverkan.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2014-01-14, 2014-01-21

Nej till motioner om kommunala och regionala frågor (KU12)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om kommunala och regionala frågor från allmänna motionstiden 2013. Motionerna handlar bland annat om oberoende kommunal revision, kommunal tolkförmedling, representation i nämnder, utskott och styrelser samt rätten att överklaga kommunala beslut. Andra motioner tar upp frågor som rör rekrytering till kommunala myndigheter, kommunindelning och kommunal samverkan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.